Service

Vi erbjuder såväl förebyggande underhåll som service för att minimera risken för driftstopp på er klinik.
Vårt mål är att så långt det går förebygga fel innan de inträffar samt att förlänga systemets livslängd.

Serviceavtal

Millennium Medical har en serviceavdelning med specialistutbildade tekniker. Genom vårt täta samarbete med våra leverantörer har vi även tillgång till tillverkarens samlade kompetens som backup.

Garantiservice

Garantiservice utförs alltid strax innan garantitiden löper ut (1-2 år efter köp) för att garantera att systemet uppfyller tekniska specifikationer och fungerar optimalt.
Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial och förslitningsdelar.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är den vanligaste nivån på underhåll och utförs enligt tillverkarens specifikationer, oftast 1 gång per år. Genom förebyggande underhåll säkerställs systemets funktion och säkerhet, vilket således minskar risken för driftsstörningar. Förebyggande underhåll är ett minimikrav för de kunder som är ISO-certifierade.

Fullserviceavtal

Fullserviceavtal kan tecknas från garantitidens utgång och fem år framåt. Då ingår service och reservdelar, dock inte förslitningsdelar och förbrukningsmaterial. Detta är en avtalsform som ökar allt mer, då man önskar en fast kostnad på sin utrustning och vill slippa oönskade utgifter.

Serviceorganisation

Vi har för närvarande två specialistutbildade servicetekniker och en servicekoordinator som sköter service i Sverige och Danmark. Reskostnadsberäkningar utgår från Malmö.

Specialutbildade tekniker

Vi har specialistutbildade tekniker på varje typ av utrustning som vi säljer för att, med hög kompetens, snabbt och effektivt kunna åtgärda eventuella problem. 

Reservdelar

Vi använder oss av certifierade leverantörer och kan genom vårt distributionsnät leverera reservdelar med mycket kort varsel.

Serviceanmälan

För serviceanmälan kontakta:

Johanna Wendel

Servicekoordinator
Måndag - Fredag | 09.00 - 15.00
+46 (0)70 090 35 67
lager@millenniummedical.se

Övrig Tid: +46 (0)72 309 38 93
Overhead Flat Lay Shot Of Electronic Computer Components On Black Background